Zakup nieruchomości we Francji

Objaśnijmy w skrócie, jak przebiega zakup nieruchomości we Francji. Pierwszym dokumentem, który będą Państwo podpisywać jest umowa przedwstępna. Taką umowę przygotuje agencja nieruchomości lub francuski notariusz. Dokumenty będą przygotowane w języku francuskim. Jednak nasza fima może, na życzenie klienta pomoć w zorganizowaniu ich tłumaczenia.

Po podpisaniu umowy przedwstępnej kupujący powinien wpłacić zaliczkę u notariusza na konto. Zaliczka zazwyczaj wynosi 5 % - 10 % ceny nieruchomości. Umowę kupna oraz wszelkie potrzebne dokumenty przedstawi notariusz, który jednocześnie odpowiada za to, iż cały process zakupu będzie przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podpisanie umowy kupna przebiega w kancelarii notariusza. Istnieje możliwość udzielienia pełnomocnictwa do podpisania umowy kupna osobie trzeciej. Następnie w terminie określonym umową należy złożyć na konto notariusza dopłatę ceny kupna razem z opłatami i podatkami . Jednorazowe koszty stanowią ok. 7 – 8% ceny zakupu. Prowizja dla biura nieruchomości 3 % (+VAT).

Właściciele nieruchomości we Francji zobowiązani są także do uiszczania opłat związanych z korzystaniem z nieruchomości. Jest to przede wszystkim podatek gruntowy (taxe fonciére) i podatek od lokali mieszkalnych (taxe d´habitation). Te stanowią w przypadku standardowych apartamentów około paruset euro za rok.

Chcę otrzymywać oferty i nowości na temat (zagranicznych) nieruchomości na mój e-mail za darmo:
Chcę otrzymywać oferty i nowości na temat (zagranicznych) nieruchomości na mój e-mail za darmo: